Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/763/2018   
Описание: Жалба - "Актор" АД с/у Решение № 108/06.08.2018 на АПИ;„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции, в частта по Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери
 • Дата на образуване: 30.08.2018 г.
 • Дата на приключване: 04.10.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "АКТОР" АД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 16.08.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 10.10.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-1075-04.10.2018  

Дата на решение: 04.10.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "АКТОР" АД; друго(ВЪЗЛАГА на „Актор“ АД да заплати на Агенция „Пътна Инфраструктура” направените в хода на производството пред КЗК разноски в размер на 200 лева.) - "АКТОР" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Актор“ АД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - "АКТОР" АД; друго(ВЪЗЛАГА на „Актор“ АД да заплати на ДЗЗД „АМ Струма тунел 2018“ направените в хода на производството пред КЗК разноски в размер на 3 000 лева.) - "АКТОР" АД;

Дата на публикуване: 10.10.2018 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-1004-12.09.2018  

Дата на определение: 12.09.2018 г.
Произнасяне: друго(ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на Решение № 108/06.08.2018 г. на председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”.) - АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/;

Дата на публикуване: 17.09.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1864-16.08.2018  

Дата на жалба по зоп: 16.08.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 16.08.2018 г.