Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/674/2018   
Описание: Жалба - "Парсек Груп" ЕООД с/у Разяснение изх.№ ОХ-06-500/1//13.07.2018 на община Харманли;„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Харманли”.
 • Дата на образуване: 27.07.2018 г.
 • Дата на приключване: 04.10.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 25.07.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 10.10.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-1092-04.10.2018  

Дата на решение: 04.10.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Искане за разноски.) - "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД; друго(Възлага разноски.) - "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД;

Дата на публикуване: 10.10.2018 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-902-08.08.2018  

Дата на определение: 08.08.2018 г.
Произнасяне: налага временна мярка() - ОБЩИНА ХАРМАНЛИ;

Дата на публикуване: 09.08.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1708-25.07.2018  

Дата на жалба по зоп: 25.07.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 25.07.2018 г.