Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/595/2018   
Описание: с КЗК-605/18 - Жалба - "АТП - Атомтоплопроект" ООД с/у Заповед № АД-2025/28.06.18 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД;Саниране и отстраняване на потенциални мостове за проникване на корозия в бетона на вентилационен комин на Спецкорпус 3
 • Дата на образуване: 11.07.2018 г.
 • Дата на приключване: 22.11.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "АТП - АТОМТОПЛОПРОЕКТ" ООД; ДЗЗД "ЕКОВАТ - ВЕНИГАЗ"
 • Ответник(ници): "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД
 • Обединена с производство: КЗК/605/2018
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 09.07.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
Определение № АКТ-1334-22.11.2018  

Дата на определение: 22.11.2018 г.
Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(изменение на решението в частта за разноските, претендирано от страна на възложителя) - "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД;

Дата на публикуване: 26.11.2018 г.
PDF ODF
Решение № АКТ-938-04.09.2018  

Дата на решение: 04.09.2018 г.
Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(на етап разглеждане съответствието на подадените оферти за участие с изискванията за подбор) - "АТП - АТОМТОПЛОПРОЕКТ" ООД; оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "ЕКОВАТ - ВЕНИГАЗ"; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ДЗЗД „Ековат-Венигаз“ за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски. ) - ДЗЗД "ЕКОВАТ - ВЕНИГАЗ"; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски във връзка с жалба, подадена от „АТП - Атомтоплопроект“ ООД. ) - "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД; друго(ВЪЗЛАГА на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да заплати направените в производството разноски от „АТП - Атомтоплопроект“ ООД с ЕИК 131360321, в размер на 7366 (седем хиляди триста шестдесет и шест) лв.) - "АТП - АТОМТОПЛОПРОЕКТ" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на ДЗЗД „Ековат-Венигаз“, с участници „Венигаз“ ЕООД и „Ековат-България“ ЕООД, да заплати на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД направените по административното производство разноски в размер на 200 лв. (двеста) лева.) - "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД;

Дата на публикуване: 11.09.2018 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-857-26.07.2018  

Дата на определение: 26.07.2018 г.
Произнасяне: друго(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на възложителя за допускане на предварително изпълнение ) - "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД;

Дата на публикуване: 31.07.2018 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-813-19.07.2018  

Дата на определение: 19.07.2018 г.
Произнасяне: друго(допуска ПИ) - "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД;

Дата на публикуване: 25.07.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1563-09.07.2018  

Дата на жалба по зоп: 09.07.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 09.07.2018 г.