Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/593/2018   
Описание: с КЗК-724/18 - Жалба - "ДЛВ-СИ" ООД с/у Решение № РД-71/29.06.2018 на "ВиК" ООД, гр. Перник;Доставка на скална маса за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД Перник
 • Дата на образуване: 11.07.2018 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ДЛВ - СИ" ООД; "ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ" ЕООД
 • Ответник(ници): "В И К" ООД - ГР. ПЕРНИК; "В И К" ООД - ПЕРНИК
 • Обединена с производство: КЗК/724/2018
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: прекратено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 09.07.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
Определение № АКТ-1043-20.09.2018  

Дата на определение: 20.09.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "ДЛВ - СИ" ООД; оставя жалбата без разглеждане() - "ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ" ЕООД; прекратява производството(ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № КЗК-593-724/2018 г., образувано по жалба с вх. № ВХР-1561/09.07.2018 г. от „ДЛВ-СИ“ ООД и по жалба с вх. № ВХР-1802 от 07.08.2018 г. (п.к. 06.08.2018 г.) от „ИФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД) - "В И К" ООД - ГР. ПЕРНИК; друго(Възлага разноски.) - "В И К" ООД - ГР. ПЕРНИК; друго(Възлага разноски.) - "В И К" ООД - ГР. ПЕРНИК;

Дата на публикуване: 27.09.2018 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-856-26.07.2018  

Дата на определение: 26.07.2018 г.
Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(Искане за допускане на предварително изпълнение.) - "В И К" ООД - ГР. ПЕРНИК;

Дата на публикуване: 31.07.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1561-09.07.2018  

Дата на жалба по зоп: 09.07.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 09.07.2018 г.