Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/622/2018   
Описание: Концесия - "Експрес Актив Акаунтинг" ЕООД с/у Решение № 414/25.06.2018 на МТ, МС;Определяне на концесионер в процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Приморско – централен“, община Приморско, област Бургас
 • Дата на образуване: 20.07.2018 г.
 • Дата на приключване: 13.09.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "ЕКСПРЕС АКТИВ АКАУНТИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 09.07.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 21.09.2018 г.