Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/598/2018   
Описание: Жалба - "Прима Инженеринг" ООД с/у Разяснение с № ОП-18#33/06.07.2018 на община Хасково;„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по 10 обособени позиции”
 • Дата на образуване: 11.07.2018 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ХАСКОВО
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: прекратено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 09.07.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
Определение № АКТ-956-04.09.2018  

Дата на определение: 04.09.2018 г.
Произнасяне: прекратява производството() - ОБЩИНА ХАСКОВО;

Дата на публикуване: 10.09.2018 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-812-19.07.2018  

Дата на определение: 19.07.2018 г.
Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - ОБЩИНА ХАСКОВО;

Дата на публикуване: 26.07.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1559-09.07.2018  

Дата на жалба по зоп: 09.07.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 09.07.2018 г.