Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/599/2018   
Описание: Жалба - "Арка проект" ООД с/у Заповед № 888/26.06.18 на Община Хасково; „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВА СРЕДА В УПИ I за парк в кв. 864 , гр. ХАСКОВО“
 • Дата на образуване: 11.07.2018 г.
 • Дата на приключване: 13.09.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "АРКА ПРОЕКТ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ХАСКОВО
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 09.07.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 17.09.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-1021-13.09.2018  

Дата на решение: 13.09.2018 г.
Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(преписката на възложителя за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по жалба, вх. № ВХР-1557/09.07.2018 г. с п.к. 06.07.2018 г., подадена от страна на „Арка Проект“ ООД) - ОБЩИНА ХАСКОВО; друго(ВЪЗЛАГА на община Хасково да заплати на „Арка Проект“ ООД направените в хода на производството разноски;ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на възложителя за възлагане на направените в производство № КЗК-599/2018 г. разноски) - ОБЩИНА ХАСКОВО; отменя незаконосъобразно решение и връща(преписката на възложителя за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по жалба, вх. № ВХР-1556/09.07.2018 г., подадена от ЕТ „Дженерал-А-Олег Николов“) - ОБЩИНА ХАСКОВО; друго(ВЪЗЛАГА на община Хасково да заплати на ЕТ „Дженерал-А-Олег Николов“ направените в хода на производството разноски;ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на възложителя за възлагане на направените в производство №КЗК-600/2018 г. разноски ) - ОБЩИНА ХАСКОВО;

Дата на публикуване: 17.09.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1557-09.07.2018  

Дата на жалба по зоп: 09.07.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 09.07.2018 г.