Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/594/2018   
Описание: Жалба - "Инерком" ЕООД с/у Решение № РД-443/11.06.2018 на общ. Карнобат;„Инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на МЖС в гр. Карнобат“, насрочена за разглеждане на 04.09.2018г. от 11:00ч.
 • Дата на образуване: 11.07.2018 г.
 • Дата на приключване: 04.10.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ИНЕРКОМ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАРНОБАТ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 06.07.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
Определение № АКТ-1121-04.10.2018  

Дата на определение: 04.10.2018 г.
Произнасяне: друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за изменение на възложените на община Карнобат разноски по т. 3 от диспозитива на Решение № 954/04.09.2018 г. на КЗК по преписка № КЗК - 594/2018 г.) - ОБЩИНА КАРНОБАТ;

Дата на публикуване: 10.10.2018 г.
PDF ODF
Решение № АКТ-954-04.09.2018  

Дата на решение: 04.09.2018 г.
Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА КАРНОБАТ; друго(възлага да заплати на "Инерком" ЕООД направените разноски - 6850 лв.) - ОБЩИНА КАРНОБАТ; друго(оставя без уважение искането за разноски ) - "НИККА КОНСУЛТ" ЕООД;

Дата на публикуване: 10.09.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1546-06.07.2018  

Дата на жалба по зоп: 06.07.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 06.07.2018 г.