Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/594/2018   
Описание: Жалба - "Инерком" ЕООД с/у Решение № РД-443/11.06.2018 на общ. Карнобат;„Инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на МЖС в гр. Карнобат“, насрочена за разглеждане на 04.09.2018г. от 11:00ч.
 • Дата на образуване: 11.07.2018 г.
 • Дата на приключване: 04.09.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ИНЕРКОМ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАРНОБАТ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 06.07.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 10.09.2018 г.