Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/596/2018   
Описание: с КЗК-616/18 - Жалба - "Олимп - Предпазни екипировки" ЕООД с/у Решение № 5785опр-39/19.06.2018 на ДУССД,МВР;"Доставка на полицейски униформи - светлоотразителни жилетки"
 • Дата на образуване: 11.07.2018 г.
 • Дата на приключване: 04.09.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ" ЕООД; "АПОЛО" ООД
 • Ответник(ници): ДУССД, МВР /ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ", МВР/
 • Обединена с производство: КЗК/616/2018
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 02.07.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 10.09.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-931-04.09.2018  

Дата на решение: 04.09.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ" ЕООД; оставя жалбата без уважение() - "АПОЛО" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на жалбоподателя за разноски) - "ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на жалбоподателя за разноски) - "АПОЛО" ООД; друго(възлага на жалбоподателя да заплати на възложителя разноски) - "ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ" ЕООД; друго(възлага на жалбоподателя да заплати на възложителя разноски) - "АПОЛО" ООД;

Дата на публикуване: 10.09.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1508-02.07.2018  

Дата на жалба по зоп: 02.07.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 02.07.2018 г.