Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/601/2018   
Описание: Жалба - "АСМ 2" ЕООД с/у Решение № 5785 опм-18-5785 мпр-43/21.06.18 на МВР, ДУССД;„Доставка на хроматографска апаратура, в т.ч. и с масспектрални детектори и спомагателно оборудване”, в частта по обособена позиция № 1 - „Доставка на апаратура за газхроматографски изследвания“
 • Дата на образуване: 11.07.2018 г.
 • Дата на приключване: 04.09.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "АСМ 2" ЕООД
 • Ответник(ници): ДУССД, МВР /ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ", МВР/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 02.07.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 10.09.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-932-04.09.2018  

Дата на решение: 04.09.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "АСМ 2" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „АСМ 2“ ЕООД да заплати направените по производството разноски от Министерство на вътрешните работи и от „Т.Е.А.М.“ ООД) - "АСМ 2" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „АСМ 2“ ЕООД за възлагане на направените по производството разноски.) - "АСМ 2" ЕООД;

Дата на публикуване: 10.09.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1502-02.07.2018  

Дата на жалба по зоп: 02.07.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 02.07.2018 г.