Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/483/2018   
Описание: Жалба - "Спартак - В" ООД с/у Заповед № АД-1595/23.05.2018 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД;"Доставка на хидроамортисьори за 5 и 6 ЕБ".
 • Дата на образуване: 12.06.2018 г.
 • Дата на приключване: 12.07.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "СПАРТАК - В" ООД
 • Ответник(ници): "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 04.06.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 18.07.2018 г.