Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/520/2018   
Описание: Жалба - "Пътища и мостове" ЕООД с/у Решение № 461/22.05.18 на "Пристанище Варна" ЕАД;“Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и съоръжения част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД”.
 • Дата на образуване: 20.06.2018 г.
 • Дата на приключване: 26.07.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД
 • Ответник(ници): "ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА" ЕАД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 01.06.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 31.07.2018 г.