Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/488/2018   
Описание: Жалба - "Променергомонтаж" АД с/у Решение по т. 12 от протокол № 431/16.05.18 на "ЧЕЗ Разпределение България" АД;„Извършване на прекъсване и възстановяване на захранването с електрическа енергия на потребителите, присъединени към електроразпределителнат
 • Дата на образуване: 12.06.2018 г.
 • Дата на приключване: 19.07.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД
 • Ответник(ници): "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 29.05.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 25.07.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-801-19.07.2018  

Дата на решение: 19.07.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на жалбоподателя за разноски) - "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД; друго(възлага на жалбоподателя да заплати на възложителя разноски) - "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД;

Дата на публикуване: 25.07.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1126-29.05.2018  

Дата на жалба по зоп: 29.05.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 29.05.2018 г.