Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/485/2018   
Описание: Жалба - "Пътища и мостове" ЕООД с/у Решение № 18/15.05.18 на Община Върбица; " Рехабилитация на улична мрежа в с. Менгишево, с. Иваново, с. Ловец и с. Крайгорци община Върбица"., насрочена за 12.07.2018г. от 10:30ч.
 • Дата на образуване: 12.06.2018 г.
 • Дата на приключване: 12.07.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВЪРБИЦА
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 28.05.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 18.07.2018 г.