Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/564/2018   
Описание: Концесия - ДЗЗД "Торн Спринг Енд Партнърс" с/у изпратено уведомление по имейл от Община Трън -предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище "Трънска Банкя", с. Банкя, Община Трън, област Перник,разкрита чрез Каптиран естествен извор "Трънска Банкя"
 • Дата на образуване: 05.07.2018 г.
 • Дата на приключване: 04.09.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ТОРН СПРИНГ ЕНД ПАРТНЪРС"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ТРЪН
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 22.05.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
Определение № АКТ-929-04.09.2018  

Дата на определение: 04.09.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - ДЗЗД "ТОРН СПРИНГ ЕНД ПАРТНЪРС"; прекратява производството() - ДЗЗД "ТОРН СПРИНГ ЕНД ПАРТНЪРС"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на кмета на община Трън за възлагане на направените в производството разноски) - ОБЩИНА ТРЪН;

Дата на публикуване: 10.09.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗК № ВХР-1090-22.05.2018  

Дата на жалба по зк: 22.05.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 22.05.2018 г.