Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/486/2018   
Описание: Жалба - "Реал - 69" ООД с/у Решение № Р-29/26.04.2018 на община град Добрич;„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич по обособени позиции”.
 • Дата на образуване: 12.06.2018 г.
 • Дата на приключване: 19.07.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "РЕАЛ - 69" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 22.05.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 25.07.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-793-19.07.2018  

Дата на решение: 19.07.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() "РЕАЛ 69" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Реал 69“ ООД за възлагане на направените в производството разноски.) ;

Дата на публикуване: 25.07.2018 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-696-21.06.2018  

Дата на определение: 21.06.2018 г.
Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "РЕАЛ - 69" ООД;

Дата на публикуване: 26.06.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1084-22.05.2018  

Дата на жалба по зоп: 22.05.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 22.05.2018 г.