Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/416/2018   
Описание: Жалба - "Парти Фууд" ДЗЗД с/у Решение № ЗОП-Р-115/11.05.2018 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД;Производство и предоставяне на безплатна храна на работещите на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно Наредба № 11/21.12.2005г.
 • Дата на образуване: 16.05.2018 г.
 • Дата на приключване: 19.07.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ПАРТИ ФУУД"
 • Ответник(ници): "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 14.05.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
Определение № АКТ-784-19.07.2018  

Дата на определение: 19.07.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД; прекратява производството() - ; друго(ВЪЗЛАГА на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“ да заплати на жалбоподателя „ПАРТИ ФУУД“ ДЗЗД направените в производство пред КЗК разноски ) - "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД;

Дата на публикуване: 25.07.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1026-14.05.2018  

Дата на жалба по зоп: 14.05.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 14.05.2018 г.