Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/415/2018   
Описание: Жалба - "Ековат - България" ЕООД с/у Решение № БТГ-РД-0744А/03.04.18 на "Булгартрансгаз" ЕАД;Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „ПГХ „Чирен“ – подмяна тръби на открит цикъл на ГМК“
 • Дата на образуване: 16.05.2018 г.
 • Дата на приключване: 05.07.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 24.04.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
Определение № АКТ-753-05.07.2018  

Дата на определение: 05.07.2018 г.
Произнасяне: друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Ековат – България“ ЕООД за изменение на Решение № 611/05.06.2018 г. по преписка № КЗК-415/16.05.2018 г., в частта му за разноските.) - "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД;

Дата на публикуване: 09.07.2018 г.
PDF ODF
Решение № АКТ-611-05.06.2018  

Дата на решение: 05.06.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Ековат - България“ ЕООД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД;

Дата на публикуване: 08.06.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-882-24.04.2018  

Дата на жалба по зоп: 24.04.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 24.04.2018 г.