Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/322/2018   
Описание: Жалба - "Есри България" ЕООД с/у Решение № РД-10-406/22.03.18 на Община Плевен;„Извършване на дейности по цифровизиране на съществуващи данни за територията на гр. Плевен и доставка и инсталация на ГИС софтуер за нуждите на община Плевен“.
 • Дата на образуване: 12.04.2018 г.
 • Дата на приключване: 17.05.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕСРИ БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛЕВЕН
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 02.04.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 23.05.2018 г.