Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/327/2018   
Описание: с КЗК-342/18 и КЗК-362/18 - Жалба - Консорциум "Електролукс Електроизток - Изградня" с/у Решениуе № 306/20.03.18 на "ЕСО" ЕАД; "Изграждане на нов електропровод 400 kV между Марица изток и Бургас"
 • Дата на образуване: 12.04.2018 г.
 • Дата на приключване: 17.05.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): КОНСОРЦИУМ "ЕЛЕКТРОЛУКС ЕЛЕКТРОИЗТОК - ИЗГРАДНЯ"; ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ МАРИЦА 4 - 2017"; КОНСОРЦИУМ "ТРАКИЯ ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ 99" ДЗЗД
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД /"ЕСО" ЕАД/
 • Обединена с производство: КЗК/362/2018
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 02.04.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 23.05.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-549-17.05.2018  

Дата на решение: 17.05.2018 г.
Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 306 от 20.03.2018 г. на Изпълнителния директор на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД) - КОНСОРЦИУМ "ЕЛЕКТРОЛУКС ЕЛЕКТРОИЗТОК - ИЗГРАДНЯ"; отменя незаконосъобразно решение и връща(ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 306 от 20.03.2018 г. на Изпълнителния директор на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД ) - КОНСОРЦИУМ "ТРАКИЯ ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ 99" ДЗЗД; отменя незаконосъобразно решение и връща(ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 306 от 20.03.2018 г. на Изпълнителния директор на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД) - ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ МАРИЦА 4 - 2017"; друго(ВЪЗЛАГА на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД) да заплати направените от ДЗЗД „ТРАКИЯ ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ 99“ разноски за държавна такса в размер на 4500 лв. по КЗК-342/2018 г.) - КОНСОРЦИУМ "ТРАКИЯ ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ 99" ДЗЗД; друго(ВЪЗЛАГА на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД) да заплати направените от ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ МАРИЦА 4- 2017” разноски за държавна такса в размер на 4500 лв. по преписка КЗК-362/2018 г.) - ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ МАРИЦА 4 - 2017"; друго(ОСТАВЯ без уважение искането на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за възлагане на направените в производство КЗК-327/2018 г. разноски за юрисконсултско възнаграждение.) - "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД /"ЕСО" ЕАД/; друго(ОСТАВЯ без уважение искането на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за възлагане на направените в производство КЗК-342/2018 г. разноски за юрисконсултско възнаграждение.) - "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД /"ЕСО" ЕАД/; друго(ОСТАВЯ без уважение искането на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за възлагане на направените в производство КЗК-362/2018 г. разноски за юрисконсултско възнаграждение.) - "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД /"ЕСО" ЕАД/;

Дата на публикуване: 23.05.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-713-02.04.2018  

Дата на жалба по зоп: 02.04.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 02.04.2018 г.