Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/325/2018   
Описание: с КЗК-332/18 и КЗК-345/18 - Жалба - "Т.Е.А.М." ООД с/у Решение № РД-11-90/21.03.2018 на МЗ;„Закупуване на лабораторно оборудване в изпълнение на проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.” по 11 обособени позиции“, в частта по обособени позиции № 1, №2 ,№ 3
 • Дата на образуване: 12.04.2018 г.
 • Дата на приключване: 17.05.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "Т.Е.А.М." ООД; "ХРОМА" ООД; "ИНФОЛАБ" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО /МЗ/
 • Обединена с производство: КЗК/332/2018
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 02.04.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 23.05.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-541-17.05.2018  

Дата на решение: 17.05.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "Т.Е.А.М." ООД; оставя жалбата без уважение() - "ХРОМА" ООД; оставя жалбата без уважение() - "ИНФОЛАБ" ЕООД; друго(разноски) - МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО /МЗ/; друго(разноски) - "Т.Е.А.М." ООД; друго(разноски) - "ХРОМА" ООД; друго(разноски) - "ИНФОЛАБ" ЕООД; друго(разноски) - "АСМ 2" ЕООД;

Дата на публикуване: 23.05.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-712-02.04.2018  

Дата на жалба по зоп: 02.04.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 02.04.2018 г.