Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/390/2018   
Описание: Искане - "Лидл България ЕООД енд Ко" КД с/у "Метро Кеш енд Кери България" ЕООД Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на Комисията на 31.01.2019 г., 10 ч.
 • Дата на образуване: 02.05.2018 г.
 • Дата на приключване: 31.01.2019 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД
 • Ответник(ници): "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 02.05.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 04.02.2019 г.

Документи
Решение № АКТ-134-31.01.2019  

Дата на решение: 31.01.2019 г.
Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 34 от ЗЗК) - "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; постановява прекратяване на нарушението(по т. 1) - "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; постановява незабавно изпълнение(по т. 2) - "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; друго(разпорежда в едноседмичен срок от влизане в сила на решението да го огласи в два национални ежедневника) - "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, чл. 32 във връзка с чл. 33 от ЗЗК) - "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; възлага направените в производството разноски() - "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД;

Дата на публикуване: 04.02.2019 г.
PDF ODF