Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/323/2018   
Описание: Жалба - "Чехобул" ЕООД с/у Решение № 11/19.03.2018 на община Несебър;„Доставка на резервни части, материали и консумативи и ремонт на специализирани автомобили и механизация и автобуси на Община Несебър по обособени позиции“, в частта по обособена позиция №1 – За нуждите на ОП ,,БКСО“ Обособена позиция №2 –За нуждите на ОП ,,ПСО“
 • Дата на образуване: 12.04.2018 г.
 • Дата на приключване: 05.06.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЧЕХОБУЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НЕСЕБЪР
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 30.03.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 13.06.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-612-05.06.2018  

Дата на решение: 05.06.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение(оставя без уважение искането на жалбоподателят за разноски) - ОБЩИНА НЕСЕБЪР;

Дата на публикуване: 13.06.2018 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-482-26.04.2018  

Дата на определение: 26.04.2018 г.
Произнасяне: друго(допуска предварително изпълнение) - ОБЩИНА НЕСЕБЪР;

Дата на публикуване: 03.05.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-700-30.03.2018  

Дата на жалба по зоп: 30.03.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 30.03.2018 г.