Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/326/2018   
Описание: Жалба - "Аргус Травел Интернешънъл" ЕООД с/у Решение № 42/16.03.2018 на МО;„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на отбраната“ по Рамково споразумение на ЦОП: СПОР-12/05.06.2017 г.
 • Дата на образуване: 12.04.2018 г.
 • Дата на приключване: 03.05.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА / МО
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 26.03.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
Определение № АКТ-488-03.05.2018  

Дата на определение: 03.05.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД; прекратява производството() - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА / МО; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на управителя на „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД за възлагане на направените в производството разноски.) - "АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД, ЕИК 201655199, да заплати на Министерство на отбраната направените в производството разноски в размер на 200 лв.) - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА / МО;

Дата на публикуване: 08.05.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-665-26.03.2018  

Дата на жалба по зоп: 26.03.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 26.03.2018 г.