Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/324/2018   
Описание: Жалба - "Медикъл Съпорт" ООД с/у Заповед № РД-14-20/14.03.18 на МТИТС;„Правен анализ на собствеността и статута на имоти и набавяне на необходимите документи за съставянето на актове за държавна собственост“, наср. за 29.05.2018г. от 10:00ч.
 • Дата на образуване: 12.04.2018 г.
 • Дата на приключване: 29.05.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "МЕДИКЪЛ СЪПОРТ" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ /МТИТС/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 26.03.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 05.06.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-572-29.05.2018  

Дата на решение: 29.05.2018 г.
Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ /МТИТС/; друго(възлага на възложителя да заплати разноски на жалбоподателя) - МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ /МТИТС/;

Дата на публикуване: 05.06.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-664-26.03.2018  

Дата на жалба по зоп: 26.03.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 26.03.2018 г.