Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/537/2018   
Описание: Концентрация - "Инерком България" ЕАД
 • Дата на образуване: 26.06.2018 г.
 • Дата на приключване: 19.07.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "ИНЕРКОМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 26.06.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 19.07.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-805-19.07.2018  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на решение: 19.07.2018 г.
Произнасяне: забранява концентрацията(Забранява концентрация между предприятията "Инерком България" ЕАД и предприятията от групата на ЧЕЗ в България) - "ИНЕРКОМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД;

Дата на публикуване: 19.07.2018 г.
PDF ODF
съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация № СБП-132-26.06.2018  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация: 26.06.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 26.06.2018 г.
PDF ODF