Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/330/2018   
Описание: Върната - ВАС Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на 1.11.2018 г.
 • Дата на образуване: 13.04.2018 г.
 • Дата на приключване: 01.11.2018 г.
 • Правно основание: чл. 32 ал. 1 от ЗЗК; чл. 33 ал. 1 от ЗЗК; чл. 36 ал. 2 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "СТОРЕ" ЕООД
 • Ответник(ници): "ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ООД; НИНА АНГЕЛОВА; ХРИСТИНА ДИМИТРОВА; НИКОЛЕТА ТОДОРОВА
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: Наложена - "ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ООД;
 • Дата на публикуване: 13.04.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 07.11.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-1223-01.11.2018  

Дата на решение: 01.11.2018 г.
Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 32, ал. 1, вр. чл. 33, ал. 1 ЗЗК) - "ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 32, ал. 1, вр. чл. 33 ЗЗК) - "ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29 и чл. 36, ал. 2 ЗЗК) - "ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, чл. 32, ал. 1, вр. чл. 33 и по чл. 36, ал. 2 вр. чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗЗК) - ХРИСТИНА ДИМИТРОВА; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, чл. 32, ал. 1, вр. чл. 33 и по чл. 36, ал. 2 вр. чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗЗК) - НИКОЛЕТА ТОДОРОВА; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, чл. 32, ал. 1, вр. чл. 33 и по чл. 36, ал. 2 вр. чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗЗК) - НИНА АНГЕЛОВА; възлага направените в производството разноски(чл. 69, ал. 4 от ЗЗК) - "ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ООД;

Дата на публикуване: 07.11.2018 г.
PDF ODF