Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/239/2018   
Описание: Концентрация - "Нова Броудкастинг Груп" АД
 • Дата на образуване: 19.03.2018 г.
 • Дата на приключване: 16.01.2020 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП" АД
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 19.03.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 03.02.2020 г.

Документи
Решение № АКТ-53-16.01.2020  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на решение: 16.01.2020 г.
Произнасяне: разрешава концентрацията без условия(Разрешава придобиване на едноличен контрол от страна на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД върху „Нет Инфо” АД ) - "НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП" АД;

Дата на публикуване: 03.02.2020 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-968-05.09.2019  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 7 дни
Дата на определение: 05.09.2019 г.
Произнасяне: възобновява спряно производство(ВЪЗОБНОВЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по преписка № КЗК-239/2018 г.) - "НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП" АД;

Дата на публикуване: 05.09.2019 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-990-12.09.2018  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 7 дни
Дата на определение: 12.09.2018 г.
Произнасяне: спира производството(Спира производството до окончателното приключване на съдебния спор, иницииран с адм. дело № 10392/2018г. по описа на Върховния административен съд) - "НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП" АД;

Дата на публикуване: 18.09.2018 г.
PDF ODF
съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация № СБП-43-19.03.2018  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация: 19.03.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 19.03.2018 г.
PDF ODF