Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/149/2018   
Описание: Жалба - "Вадим" ООД с/у Решение № РД-11-20/22.01.2018 на МЗ;„Извършване на въоръжена и невъоръжена физическа охрана на обектите на Министерството на здравеопазването в гр. София и страната“
 • Дата на образуване: 12.02.2018 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ВАДИМ" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО /МЗ/
 • Обединена с производство: КЗК/133/2018
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: обединено
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 02.02.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -