Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/329/2018   
Описание: Искане - "Воденицата" ЕООД с/у "Олдин" ЕООД, "Пулпудева - Т" ЕООД. Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на 06.12.2018 г. от 10.00 ч.
 • Дата на образуване: 13.04.2018 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 30 от ЗЗК; чл. 31 от ЗЗК; чл. 35 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "ВОДЕНИЦАТА" ЕООД
 • Ответник(ници): "ОЛДИН" ЕООД; "ПУЛПУДЕВА - Т" ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: прекратено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 13.04.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 10.12.2018 г.