Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/145/2018   
Описание: Искане - "Ири Трейд" АД с/у "Веника" ЕООД и Вениамин Тодоров. Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на Комисията на 05.07.2018г. от 10.00часа.
 • Дата на образуване: 09.02.2018 г.
 • Дата на приключване: 05.07.2018 г.
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 36 ал. 1 от ЗЗК; чл. 37 ал. 1 от ЗЗК; чл. 37 ал. 2 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "ИРИ ТРЕЙД"АД
 • Ответник(ници): "ВЕНИКА" ЕООД; ВЕНИАМИН ТОДОРОВ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 09.02.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 10.07.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-730-05.07.2018  

Дата на решение: 05.07.2018 г.
Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл.29 от ЗЗК) - "ВЕНИКА" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл.36, ал.1 и чл.37, ал.1 и ал.2 от ЗЗК) - "ВЕНИКА" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл.29, чл.36, ал.1, чл.37, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.2,ал.1, т.4 от ЗЗК) - ВЕНИАМИН ТОДОРОВ; възлага направените в производството разноски(на основание чл.69, ал.4 от ЗЗК) - "ВЕНИКА" ЕООД;

Дата на публикуване: 10.07.2018 г.
PDF ODF