Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/328/2018   
Описание: Искане - СНЦ "Сдружение туризъм" с/у "Абакс" ЕООД и Георги Пасев - чл. 29, Глава 7 от ЗЗК Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на КЗК на 17.01.2019 г. от 10.00 ч.
 • Дата на образуване: 13.04.2018 г.
 • Дата на приключване: 17.01.2019 г.
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): СНЦ "СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ"; "ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ПАСЕВ; "АБАКС" ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 13.04.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 22.01.2019 г.