Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/62/2018   
Описание: Жалба - "Джи Ди Пи" ООД с/у Решение № ПО-05-70/28.12.2017 на ТП "ДГС - Нова Загора" - ЮИДП, ДП Сливен;Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, телефинни и факс апарати, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. вкл. и техника в извънгаранционен срок), включително доставка на резервни части, материали, консумативи и софтуер за нуждите на ТП "ДГС Нова Загора".
 • Дата на образуване: 12.01.2018 г.
 • Дата на приключване: 15.02.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ДЖИ ДИ ПИ" ООД
 • Ответник(ници): ТП "ДГС - НОВА ЗАГОРА" - ЮИДП, ДП СЛИВЕН
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 10.01.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 19.02.2018 г.