Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/143/2018   
Описание: Искане - "Тед - Бед" ЕАД с/у ЕТ "Симеонов - Георги Димитров" Преписката е насрочена за разглеждане в редовно заседание, което ще се проведе на 21.06.2018 г. от 10.00ч.
 • Дата на образуване: 09.02.2018 г.
 • Дата на приключване: 21.06.2018 г.
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 31 от ЗЗК; чл. 33 ал. 1 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "ТЕД - БЕД" ЕАД
 • Ответник(ници): ЕТ "СИМЕОНОВ - ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 09.02.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 26.06.2018 г.