Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/41/2018   
Описание: Становище по предложение за създаване на минимални защитени цени при категоризираните места за настаняване
 • Дата на образуване: 09.01.2018 г.
 • Дата на приключване: 11.05.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 09.01.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 11.05.2018 г.