Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/61/2018   
Описание: Жалба - "Аквагруп Проект" ЕООД с/у Решение № 1888/22.12.2017 на община Велинград;Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на инвестиционен проект №8 – община Велинград по пилотната схема на Инвестиционна програма Минерални води, финансиран по правилата на Националния доверителен екофонд, за два подoбекта: №1 „Нов подземен водопровод за минерална вода – гр.Велинград“ и №2 „Ремонт и реконструкция на надземна част на Сондаж №4 „Власа“ за минерална вода находище Велинград“.
 • Дата на образуване: 12.01.2018 г.
 • Дата на приключване: 22.02.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "АКВАГРУП ПРОЕКТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 08.01.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 27.02.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-217-22.02.2018  

Дата на решение: 22.02.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "АКВАГРУП ПРОЕКТ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на жалбоподателя за разноски) - "АКВАГРУП ПРОЕКТ" ЕООД; друго(възлага на жалбоподателя да заплати направените от възложителя разноски) - "АКВАГРУП ПРОЕКТ" ЕООД;

Дата на публикуване: 27.02.2018 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-134-01.02.2018  

Дата на определение: 01.02.2018 г.
Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за предварително изпълнение) - ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД;

Дата на публикуване: 06.02.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-71-08.01.2018  

Дата на жалба по зоп: 08.01.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 08.01.2018 г.