Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/64/2018   
Описание: Жалба - "С плюс Н" ООД с/у Решение № ПЗОП-РОП-3/30.11.2017 на общ. Пловдив - Район "Западен";„Доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив, в 5 /пет/ обособени позиции, в частта му по Обособена позиция № 4
 • Дата на образуване: 12.01.2018 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "С ПЛЮС Н" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ЗАПАДЕН"
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 03.01.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -