Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/129/2018   
Описание: Концесия - Диана Иванова Кишкилова с/у решение № РД-05-536/18.12.2017 г. на Общински съвет- гр.Трън за откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище "Трънска Банкя", с. Банкя, Община Трън, област Перник, разкрита чрез Каптиран естествен извор "Трънска Банкя", публична общинска собственост
 • Дата на образуване: 06.02.2018 г.
 • Дата на приключване: 21.06.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): ДИАНА ИВАНОВА КИШКИЛОВА
 • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 03.01.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
съобщения и призовки по ЗОП № СБП-121-21.06.2018  

Дата на съобщения и призовки по зоп: 21.06.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 21.06.2018 г.
PDF ODF
Решение № АКТ-540-17.05.2018  

Дата на решение: 17.05.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДИАНА ИВАНОВА КИШКИЛОВА; оставя жалбата без уважение() - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН;

Дата на публикуване: 23.05.2018 г.
PDF ODF
съобщения и призовки по ЗОП № СБП-50-12.04.2018  

Дата на съобщения и призовки по зоп: 12.04.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 12.04.2018 г.
PDF ODF
съобщения и призовки по ЗОП № СБП-44-26.03.2018  

Дата на съобщения и призовки по зоп: 26.03.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 26.03.2018 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-227-22.02.2018  

Дата на определение: 22.02.2018 г.
Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - ДИАНА ИВАНОВА КИШКИЛОВА;

Дата на публикуване: 27.02.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗК № ВХР-43-03.01.2018  

Дата на жалба по зк: 03.01.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 03.01.2018 г.