Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/129/2018   
Описание: Концесия - Диана Иванова Кишкилова с/у решение № РД-05-536/18.12.2017 г. на Общински съвет- гр.Трън за откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище "Трънска Банкя", с. Банкя, Община Трън, област Перник, разкрита чрез Каптиран естествен извор "Трънска Банкя", публична общинска собственост
 • Дата на образуване: 06.02.2018 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): ДИАНА ИВАНОВА КИШКИЛОВА
 • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 03.01.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -