Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/56/2018   
Описание: Жалба - "Фууд Деливъри Експрес" ЕООД с/у Решение № 712/21.12.2017 на Лесотехнически университет - София;„Доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет“, в частта по Обособена позиция № 2 и Обос. поз. № 3, насрочена за 22.02.2018г. от 10:30ч. - открито заседание
 • Дата на образуване: 12.01.2018 г.
 • Дата на приключване: 22.02.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС" ЕООД
 • Ответник(ници): ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 03.01.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 27.02.2018 г.