Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/60/2018   
Описание: Жалба - "Мармет" АД с/у Заповед № 3941/22.12.2017 на община Провадия;Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация - Провадия, финансиран по ОПРР съгласно договор №BG161RFOP001-2.001-0008-С01
 • Дата на образуване: 12.01.2018 г.
 • Дата на приключване: 01.03.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "МАРМЕТ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 03.01.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 07.03.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-247-01.03.2018  

Дата на решение: 01.03.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "МАРМЕТ" АД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Мармет“ АД за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски.) - "МАРМЕТ" АД; друго(ВЪЗЛАГА на „Мармет“ АД да заплати на кмета на община Провадия направените в производството разноски в размер на 200 лева.) - ОБЩИНА ПРОВАДИЯ;

Дата на публикуване: 07.03.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-33-03.01.2018  

Дата на жалба по зоп: 03.01.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 03.01.2018 г.