Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/57/2018   
Описание: Жалба - "Топика - Експерт" ООД с/у Решение № ЛС-07-131/21.12.2017 на МП;„Оптимизиране на процесите, свързани със съдебен статус на граждани. Изготвяне на техническа спецификация и тръжна документация за дейност 2“ за „Разработка на ЦАИС „Съдебен статус“.
 • Дата на образуване: 12.01.2018 г.
 • Дата на приключване: 01.03.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ТОПИКА - ЕКСПЕРТ" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 02.01.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 07.03.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-231-01.03.2018  

Дата на решение: 01.03.2018 г.
Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО; друго(възлага разноски) - МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за разноски) - МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за разноски ) - ОБЕДИНЕНИЕ "ПОПОВ И ПАРТНЬОРИ-АЙ ТИ УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ";

Дата на публикуване: 07.03.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-25-02.01.2018  

Дата на жалба по зоп: 02.01.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 02.01.2018 г.