Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/58/2018   
Описание: с КЗК-77/18 - Жалба - "Главболгарстрой" АД с/у Решение № З-511/22.12.2017 на община Минерални бани;„Изграждане на довеждащ колектор и ПСОВ в с. Боян Ботево и довеждащ колектор от с. Ангел войвода до съществуваща канализация на с. Боян Ботево, община Минерални бани“
 • Дата на образуване: 12.01.2018 г.
 • Дата на приключване: 29.03.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД; "ПСОВ МБ 2017" ДЗЗД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ
 • Обединена с производство: КЗК/77/2018
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 02.01.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -