Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/59/2018   
Описание: Жалба - "АДА - Агенция Дизайн и Архитектура" АД с/у Решение № 43/15.12.2017 на община Несебър;ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОЛИФУНКЦИОНАЛНА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА С КЛУБНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УПИ I-общ., кв.28 по плана на с. Равда /ПИ №61056.501.76.2 по К.К. на с. Равда община Несебър/
 • Дата на образуване: 12.01.2018 г.
 • Дата на приключване: 01.03.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "АДА - АГЕНЦИЯ ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НЕСЕБЪР
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 02.01.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 07.03.2018 г.