Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/144/2018   
Описание: Искане - "Макс Медия България" ЕООД с/у "Строители Бг" ЕООД и "Пасита Медия" ЕООД - Глава 7 от ЗЗК Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на Комисията на 08.11.2018 г. от 10:00 ч.
 • Дата на образуване: 09.02.2018 г.
 • Дата на приключване: 08.11.2018 г.
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 30 от ЗЗК; чл. 31 от ЗЗК; чл. 36 ал. 1 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "МАКС МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): "СТРОИТЕЛИ БГ" ЕООД; "ПАСИТА МЕДИЯ" ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 09.02.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 13.11.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-1254-08.11.2018  

Дата на решение: 08.11.2018 г.
Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя(по чл. 30 от ЗЗК) - "СТРОИТЕЛИ БГ" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, по чл. 35, ал. 2 и по чл. 36, ал. 1 от ЗЗК) - "СТРОИТЕЛИ БГ" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, по чл. 30, по чл. 31, по чл. 35, ал. 2 и по чл. 36, ал. 1 от ЗЗК) - "ПАСИТА МЕДИЯ" ЕООД; възлага направените в производството разноски() - "СТРОИТЕЛИ БГ" ЕООД; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски() - "ПАСИТА МЕДИЯ" ЕООД;

Дата на публикуване: 13.11.2018 г.
PDF ODF