Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/38/2018   
Описание: Искане - "О`кей Супертранс" АД с/у "О.К. Супертайм" ЕООД. Преписката е насрочена за разглеждане на 04.10.2018 г. от 10.00 ч.
 • Дата на образуване: 09.01.2018 г.
 • Дата на приключване: 04.10.2018 г.
 • Правно основание: чл. 35 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "О`КЕЙ СУПЕРТРАНС" АД
 • Ответник(ници): "О.К. СУПЕРТАЙМ" ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 09.01.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 09.10.2018 г.