Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/40/2018   
Описание: Искане - "О`Кей Супертранс" АД с/у "О.К. Суперстарс" ЕООД. преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на 19.04.2018 г. от 10.00 ч.
 • Дата на образуване: 09.01.2018 г.
 • Дата на приключване: 19.04.2018 г.
 • Правно основание: чл. 35 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "О`КЕЙ СУПЕРТРАНС" АД
 • Ответник(ници): "О.К. СУПЕРСТАРС" ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 09.01.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 24.04.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-412-19.04.2018  

Дата на решение: 19.04.2018 г.
Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК) - "О.К. СУПЕРСТАРС" ЕООД; постановява прекратяване на нарушението() - "О.К. СУПЕРСТАРС" ЕООД; постановява незабавно изпълнение() - "О.К. СУПЕРСТАРС" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК) - "О.К. СУПЕРСТАРС" ЕООД; възлага направените в производството разноски(по чл. 69, ал. 4 от ЗЗК) - "О.К. СУПЕРСТАРС" ЕООД;

Дата на публикуване: 24.04.2018 г.
DOC