Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/39/2018   
Описание: Искане - "Марвел" ООД с/у "Л.К.Б. - България" ЕООД Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на КЗК на 12.07.2018 г.
 • Дата на образуване: 09.01.2018 г.
 • Дата на приключване: 12.07.2018 г.
 • Правно основание: чл. 30 от ЗЗК; чл. 36 ал. 1 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "МАРВЕЛ" ООД
 • Ответник(ници): "Л. К. Б. - БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 09.01.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 17.07.2018 г.