Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/992/2017   
Описание: Концесия - Иван Кутев с/у Решение № 566/28.09.17 на ОС - Казанлък;процедура за предоставяне на концесия за услуга върху недвижим имот, публична общинска собственост – „поземлен имот с обща площ от 27557 кв.м. с идентификатор: 83106.1.147 обект: „Микроязовир“ с. Шейново, трайно предназначение на територията
 • Дата на образуване: 14.11.2017 г.
 • Дата на приключване: 21.12.2017 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): ИВАН ИВАНОВ КУТЕВ
 • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК; ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 30.10.2017 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 28.12.2017 г.