Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/997/2017   
Описание: Концентрация - "Максима България" ЕООД и 4 магазина от "Атанас Пламенов - 2016" ЕООД
 • Дата на образуване: 14.11.2017 г.
 • Дата на приключване: 14.12.2017 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "МАКСИМА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 14.11.2017 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 20.12.2017 г.

Документи
Решение № АКТ-1472-14.12.2017  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на решение: 14.12.2017 г.
Произнасяне: постановява, че дадена сделка не представлява концентрация(постановява,че дадена сделка не представлява концентрация) - "МАКСИМА БЪЛГАРИЯ" ЕООД;

Дата на публикуване: 20.12.2017 г.
PDF ODF
съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация № СБП-136-15.11.2017  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация: 15.11.2017 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 15.11.2017 г.
PDF ODF